Το θέμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικης: Τα ρομπότ για ένα πιο ασφαλή κόσμο

Η Επιστημονική Επιτροπή της διοργάνωσης αποφάσισε ότι το θέμα για το διαγωνισμό Educational Robotics ENGINO & LEGO θα είναι "Τα ρομπότ για ένα πιο ασφαλή κόσμο!".

Η ασφάλεια στο σπίτι, στο σχολείο, στην πόλη, στο δρόμο, στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες είναι ένα επίμαχο και επίκαιρο θέμα που αφορά όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνίας.

Οι μικροί μαθητές των τάξεων  της 1ης - 3ης και 4ης - 6ης Δημοτικού θα συνεργαστούν και χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους θα κατασκευάσουν περιβάλλον στα οποία να συμμετέχουν ρομπότ για το συγκεκριμένο θέμα και τα οποία θα επιδείξουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης σε ειδικό εκθεσιακό χώρο. 

Δείτε τους κανονισμούς για την Εκπαιδευτική Ρομποτική.