Εγγραφές για Συμμετοχή

Συμμετοχή στο Robotex Cyprus εξυπακούει σεβασμό και αποδοχή των όρων συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους, τους προπονητές και τις προπονήτριες των ομάδων και τους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν.

Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης που περιλαμβάνει  νέους λεπτομερείς κανονισμούς και διαδικασίες, τους όρους συμμετοχής και χρήσιμες πληροφορίες.  

Το κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση καθορίζεται στα 50 ευρώ ανά ομάδα.
Προπονητές/Προπονήτριες και εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ρομποτικής που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Robotex Cyprus θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό και να καταχωρήσουν τις ομάδες και τις εγγραφές τους στο σύστημα της διοργάνωσης.
Η διαδικασία των εγγραφών 
θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και δεν θα δοθεί παράταση.

Έντυπο προς Συμπλήρωση

Πέραν από την επίσημη διαδικτυακή εγγραφή όπως περιγράφεται πιο πάνω, για την κάθε ομάδα ο προπονητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο Δήλωση Μελών Ομάδας & Συμμετοχών Ομάδας στο οποίο περιλαμβάνονται:

  • Τα στοιχεία των μελών της ομάδας
  • Τα στοιχεία του οργανισμού και του προπονητή
  • Η κατηγορία και οι διαγωνισμοί στους οποίους συμμετέχει η ομάδα.

Το έντυπο περιλαμβάνει οδηγίες για συμπλήρωση, εκτύπωση και παράδοση του την ημέρα της διοργάνωσης.
Κατεβάστε το έντυπο Δήλωση Μελών Ομάδας & Συμμετοχών Ομάδας (μορφή PDF).
Κατεβάστε το έντυπο Δήλωση Μελών Ομάδας & Συμμετοχών Ομάδας (μορφή MS WORD).

Οργανωτές

Συνδιοργανωτές

Εγκρίθηκε από

Συνεργάτες

Technology Partner

Youth Supporter

Χορηγοί

Diamond Sponsor

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Πανεπιστήμια

Βραβεία

Υποστηρικτές

Επικοινωνία