Εγγραφές για Συμμετοχή

Εγγραφές για συμμετοχή στη διοργάνωση γίνονται μόνο μέσω αυτής της ιστοσελίδας η οποία φιλοξενεί το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της διοργάνωσης. Υπεύθυνος για τη διαδικασία εγγραφών είναι ο προπονητής της κάθε ομάδας ο οποίος θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα από την επιλογή Εγγραφή Προπονητή στο μενού.

Η τελευταία ημέρα εγγραφών για συμμετοχή (περιλαμβάνει καταχώρηση των στοιχείων των μελών της ομάδας και την δήλωση συμμετοχής στις διάφορες προκλήσεις) θα είναι η Κυριακή 26 Μαίου 2019 στις 23.59 και δεν θα δοθεί παράταση.  

Έντυπα προς Συμπλήρωση

Πέραν από την επίσημη εγγραφή για συμμετοχή όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο Προπονητής της ομάδας θα συμπληρώσει στο ειδικό ομαδικό έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής» όλα τα στοιχεία των μελών των ομάδων του όπως απαιτούνται από τους διοργανωτές. Το έντυπο υπογράφεται από τον προπονητή της ομάδας. 

Επίσης, ο κάθε διαγωνιζόμενος ξεχωριστά συμπληρώνει το ειδικό ατομικό έντυπο «Βεβαίωση Φοίτησης Διαγωνιζομένου» που εκδίδεται από τους διοργανωτές. Το έντυπο αυτό επιβεβαιώνει το επίπεδο της κατηγορίας στο οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος:

Τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (ή του διαβατηρίου ή του πιστοποιητικού γεννήσεως) των παικτών.

Για πλήρεις λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη & Γενικούς Κανονισμούς της Διοργάνωσης.  

Έντυπα

Παράδοση Εντύπων

Τα έντυπα παραδίδονται επίσημα την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού από τον Προπονητή στην Οργανωτική Επιτροπή κατά τη διαδικασία διαπίστευσης της ομάδας στη διοργάνωση. Με την επιβεβαίωση των στοιχείων των μελών της ομάδας, ο προπονητής θα παραλάβει τις ατομικές κορδέλες με τα στοιχεία των μελών της ομάδας του, ένα για το κάθε μέλος.

Οργανωτές

Συνδιοργανωτές

Approved By

Συνεργάτες

Στρατηγικός Συνεργάτης

Technology Partner

Youth Supporter

Educational Innovation Leader

Χορηγοί

Platinum Sponsors

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Universities

Υποστηρικτές

Συνεργάτες

Επικοινωνία